Q : เห็นผลทันทีเลยหรือไม่ ระยะเวลาอยู่นานเท่าใด ?

A : เริ่มเห็นผลวันที่ 3 หลังฉีดหากดื่มน้ำเพียงพอ และผลลัพธ์สูงสุดลดลงต่อเนื่อง 1 เดือน ไขมันที่สลายแล้วจะสลายไปเลย แต่อาจจะไม่สามารถป้องกันการสะสมใหม่ของไขมันได้ ดังนั้นจึง แนะนำให้มีการดูแลตัวเองสม่ำเสมอ หากรู้สึกอยากให้ใบหน้าเล็กลง ก็สามารถกลับมาฉีดซ้ำได้

Q : ข้อแตกต่างของ MESOFAT, BOTOX, HIFU, FAT FIRM

A : ทั้ง 4 ตัวที่กล่าวมาเป็นการปรับรูปหน้าทั้งหมด แต่จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาที่คนละชั้นผิว

MESO FAT เป็นหัตถการฉีด ลดปริมาณไขมัน ช่วยให้หน้าดูเรียวลงให้ผลลัพธ์ที่เร็ว และ ผิวกระชับ มีความแตกต่างชัดเจน

BOTOX จะเด่นเรื่องการลดริ้วรอยที่สุด และถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อ และยังสามารถลดการทำงานของกล้ามเนื้อกราม เน้นลดขนาดของรูปหน้าบริเวณกราม และ ความบาน

HIFU จะเป็นการแก้ปัญหาที่ผิวชั้นลึก ช่วยเรื่องยกกระชับ และลดความหย่อยคล้อย

FAT FIRM เทคโนโลยี Radio Frequency ช่วยลดริ้วรอยเล็กๆ จากการกระตุ้นคอลลาเจน สามารถลด ไขมันชั้นตื้น ที่การฉีดไม่คลุมไม่ทั่วถึง เซลลูไลท์ต่างๆ และ ช่วยกระชับให้ผิวเฟิร์มเข้าที่ได้ดียิ่งขึ้น

Q : ความถี่ในการรับบริการ

A : ไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ควรฉีด หรือระยะเวลาของผลลัพธ์ เพราะ การฉีดสลายไขมันจะสัมพันธ์กับการดูแลตัวเองหลังฉีดเป็นหลัก หากรู้สึกกังวลใจ ไม่พอใจกับขนาดรูปหน้า ก็สามารถเข้ารับบริการซ้ำได้ ไม่มีระยะดื้อยา หรือ อันตราย

image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy