image
เตรียมตัวก่อนทำ
  • หลีกเลี่ยงการถอน หรือแวกซ์ขนในบริเวณที่ต้องการทำเลเซอร์กำจัดขน ประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก่อนการรับบริการ การโกนสามารถทำได้ปกติ
  • หากเคยเลซอร์มาก่อน ครั้งใหม่ให้เว้นระยะ 3-4 สัปดาห์
  • แนะนำให้โกนขนก่อนเข้ารับบริการ 1 วันล่วงหน้า หรือคุณลูกค้าสามารถให้ทางร้าน โกนให้ โดยมีค่าบริการเพิ่มเติม
  • สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดจนเกินไป เพื่อป้องกันการเสียดสี  เช่นสำหรับบริเวณใต้วงแขน แนะนำใส่เสื้อที่สามารถเปิดใต้วงแขนเลย
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy